Gegevenselement van entiteit Beroepschrift

Name

Datum dagtekening beroepschrift

Code

DatDagtekeningBeroepschrift

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in het aangetekende BEROEPSCHRIFT door CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-