Gegevenselement van entiteit Beroepsnaam gecodeerd

Name

Code soort beroepsnaam

Code

CdSrtBeroepsnaam

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft van welk niveau de BEROEPSNAAM is volgens de systematiek die op het UWV wordt gehanteerd.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

4   Referentieberoep
5   Synoniem


Opmerkingen

Er worden twee soorten beroepsnaam onderscheiden:

 

Referentieberoep:

De beroepsnaam die binnen het UWV wordt gebruikt voor matching en bemiddeling.

 

Synoniem:

Een beroepsnaam die binnen het UWV niet direct wordt gebruikt voor matching en bemiddeling, maar uitsluitend via de verwijzing naar een bepaald referentieberoep.

 

Een referentieberoep kan nul, een of meer synoniemen hebben.

Een synoniem hoort altijd bij één referentieberoep