Gegevenselement van entiteit Beroepsnaam gecodeerd

Name

Indicatie beroepsnaam actief

Code

IndBeroepsnaamActief

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de BEROEPSNAAM behoort tot het actieve waardebereik van de TABEL BEROEPSNAMEN.

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-