Entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Beroepspraktijkovereenkomst

Code

Beroepspraktijkovereenkomst


Definitie

De gegevens over de beroepspraktijkvorming, die de PERSOON volgt of heeft gevolgd, in het kader van de overeenkomst die gemaakt is tussen de betreffende PERSOON en een leerbedrijf.

 

Norminstantie: DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Een overeenkomst tussen de Natuurlijk Persoon en een leerbedrijf, waarin is geregeld gedurende welke periode er door de leerling praktijkervaring kan worden opgedaan bij het in de overeenkomst genoemde leerbedrijf.

 

Norminstantie: DUO


Lijst van diagrammen met entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Ontsluiting DUO


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang beroepspraktijkvorming

Datum einde beroepspraktijkvorming werkelijk

Aantal uren beroepspraktijkvorming

Datum afsluiten beroepspraktijkovereenkomst