Gegevenselement van entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Datum aanvang beroepspraktijkvorming

Code

DatBBeroepspraktijkvorming

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag, waarop de beroepspraktijkvorming begint.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum begin beroepspraktijkvorming

Definitie: De datum waarop een beroepspraktijkvorming begint.

Norminstantie: DUO