Gegevenselement van entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Datum einde beroepspraktijkvorming werkelijk

Code

DatEBeroepspraktijkvormWerkelijk

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag, waarop de beroepspraktijkvorming is beëindigd.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum einde beroepspraktijkvorming werkelijk

Definitie: De datum waarop de beroepspraktijkvorming werkelijk is geëindigd.

Norminstantie: DUO