Gegevenselement van entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Aantal uren beroepspraktijkvorming

Code

AantUrenBeroepspraktijkvorming

Data Type

N4


Definitie

Het totale aantal uren van de in de overeenkomst afgesproken beroepspraktijkvorming.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Omvang beroepspraktijkvorming

Definitie: Omvang beroepspraktijkvorming in het totale aantal uren.

Norminstantie: DUO