Gegevenselement van entiteit Beroepspraktijkovereenkomst

Name

Datum afsluiten beroepspraktijkovereenkomst

Code

DatAfslBeroepspraktijkovereenk

Data Type

N8


Definitie

De datum waarop de beroepspraktijkovereenkomst tussen de PERSOON en het leerbedrijf is bekrachtigd.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum afsluiten beroepspraktijkovereenkomst

Definitie: De datum waarop een beroepspraktijkovereenkomst is afgesloten.

Norminstantie: DUO