Entiteit Beschikbaarheid client voor arbeid

Name

Beschikbaarheid client voor arbeid

Code

BeschikbaarheidClientVoorArbeid


Definitie

De mate waarin de CLIENT SUWI BESCHIKBAAR VOOR ARBEID is.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

BESCHIKBAAR VOOR ARBEID is een term met de volgende omschrijving:
De hoedanigheid van een PERSOON waarin hij niet belemmerd wordt om arbeid te verrichten.


Lijst van diagrammen met entiteit Beschikbaarheid client voor arbeid

Name

4a) Aanvraag uitkering WWB

5) Arbeidstoeleidinggegevens

Eenmalige registratie op werkpleinen

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang beschikbaar voor arbeid

Datum einde beschikbaar voor arbeid

Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid

Toelichting beschikbaarheid voor arbeid