Gegevenselement van entiteit Beschikbaarheid client voor arbeid

Name

Datum aanvang beschikbaar voor arbeid

Code

DatBBeschikbaarVoorArbeid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI BESCHIKBAAR VOOR ARBEID is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-