Gegevenselement van entiteit Beschikbaarheid client voor arbeid

Name

Toelichting beschikbaarheid voor arbeid

Code

ToelBeschikbaarheidVoorArbeid

Data Type

AN..320


Definitie

Nadere toelichting op de beschikbaarheid voor arbeid van CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-