Entiteit Beschikbaarheid client voor bemiddeling

Name

Beschikbaarheid client voor bemiddeling

Code

BeschikbaarClientVoorBemiddeling


Definitie

De gegevens over de beschikbaarheid van CLIENT SUWI voor de bemiddeling naar werk door het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beschikbaarheid client voor bemiddeling

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens


Gegevenselementen

Name

Indicatie direct bemiddelbaar

Datum einde periode niet bemiddelbaar