Gegevenselement van entiteit Beschikbaarheid client voor bemiddeling

Name

Indicatie direct bemiddelbaar

Code

IndDirectBemiddelbaar

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI meteen op vacatures te bemiddelen is door UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-