Gegevenselement van entiteit Beschikbaarheid client voor bemiddeling

Name

Datum einde periode niet bemiddelbaar

Code

DatEPeriodeNietBemiddelbaar

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop CLIENT SUWI niet door het UWV WERKbedrijf bemiddeld kan worden naar vacatures.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-