Entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Beschikking tewerkstelling

Code

BeschikkingTewerkstelling


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de uitkomst van de zaak over een tewerkstelling.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Ontsluiting VerA


Gegevenselementen

Name

Omschrijving status beschikking tewerkstelling

Datum afgifte tewerkstellingsvergunning

Datum aanvang tewerkstellingsvergunning

Datum einde tewerkstellingsvergunning

Indicatie tewerkstellingsvergunning ingetrokken

Datum intrekking tewerkstellingsvergunning

Omschrijving soort beschikking tewerkstelling

Omschrijving beroepsnaam op beschikking tewerkstelling

Omschrijving beroepsnaam specialisme

Omschrijving beroepsnaam opgave werkgever

Omschrijving functieniveau

Bedrag brutoloon opgave werkgever