Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Omschrijving status beschikking tewerkstelling

Code

OmsStatusBeschikkingTw

Data Type

AN..50


Definitie

De omschrijving die de status van de beschikking over een tewerkstelling aangeeft.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

Mogelijke waarden:

- Toegekend

- Geldig

- Voorgenomen intrekking

- Ingetrokken

- Verlopen

- Geweigerd

- Bevestigd