Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Datum afgifte tewerkstellingsvergunning

Code

DatAfgifteTwv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de tewerkstellingsvergunning is afgegeven.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-