Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Indicatie tewerkstellingsvergunning ingetrokken

Code

IndTwvIngetrokken

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de tewerkstellingsvergunning ingetrokken is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-