Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Datum intrekking tewerkstellingsvergunning

Code

DatIntrekkingTwv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag, waarop de tewerkstellingsvergunning ingetrokken is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-