Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Omschrijving soort beschikking tewerkstelling

Code

OmsSrtBeschikkingTw

Data Type

AN..50


Definitie

De omschrijving die de categorie aangeeft, waarbinnen de beschikking over de tewerkstelling valt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

Mogelijke waarden:

- 1e toelating; overheid

- 1e toelating; bedrijfsleven

- 1e toelating; uitzendbureau

- 1e toelating; particulieren

- Verandering van werkgever

- Bep. kortdurend werk project<24wk

- Seizoenarbeid incl. vakantiewerk

- Levensbeschouwelijke groepen

- Agrarisch / boomteelt

- Grensarbeider

- Concernverband

- Stagiaires iaeste/aiesec/su/de

- Stagiaires overig

- Praktikanten

- Artiesten/Musici (versoepeld beleid)

- Artiesten/Musici (arbeidsmarkttoets)

- Ex-zeevarenden / ex-offshore

- Nieuwe TWV na militaire dienst

- Ex-legitimatiebewijshouder

- EG-vrij verkeer van diensten

- Studenten

- Asielzoekersregeling

- §18a prijs zaak-arbeid

- Gastdocenten

- Wetenschappelijk personeel

- TWV i.a.v. Voortgezet verblijf

- Int. Vervoer, buitenlandse WG

- Onvrijwillig werklozen

- Associatieovereenkomst

- Partner controleverbanden

- Vtv bepaalde tijd asiel

- Ama

- Voortgezet verblijf ama

- §18c ivm levering door Nederlandse WG

- Geestelijke bedienaars §17

- Geestelijke bedienaars niet§17

- Lto-project

- Notificatie

- Circulaire migratie

- Reg. Hoger opgeleiden

- MBO stagiair (par. 22A)