Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Omschrijving beroepsnaam specialisme

Code

OmsBeroepsnaamSpecialisme

Data Type

AN..120


Definitie

De nadere omschrijving van het specialisme van het BEROEP op de beschikking over de tewerkstelling.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-