Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Omschrijving functieniveau

Code

OmsFunctieniveau

Data Type

AN..120


Definitie

De omschrijving van het functieniveau.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-