Gegevenselement van entiteit Beschikking tewerkstelling

Name

Bedrag brutoloon opgave werkgever

Code

BedrBrutoloonOpgaveWg

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag brutoloon per maand, dat de WERKNEMER zal ontvangen, zoals door de WERKGEVER op de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning is opgegeven.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-