Entiteit Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Name

Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Code

BeslissingOpAangevraagdeRv


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de beslissing die is genomen op de aangevraagde re-integratievoorziening.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Name

Reintegratietraject


Gegevenselementen

Name

Omschrijving status aangevraagde reintegratievoorziening

Datum beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Toelichting beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Omschrijving reden afwijzing reintegratievoorziening