Gegevenselement van entiteit Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Name

Omschrijving status aangevraagde reintegratievoorziening

Code

OmsStatusAangevraagdeRv

Data Type

AN..35


Definitie

De omschrijving van de status van de aangevraagde re-integratievoorziening, zoals afgewezen, voorlopig toegekend, toegekend, etc.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-