Gegevenselement van entiteit Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Name

Datum beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Code

DatBeslissingOpAangevraagdeRv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de beslissing op de aangevraagde re-integratievoorziening is genomen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-