Gegevenselement van entiteit Beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Name

Toelichting beslissing op aangevraagde reintegratievoorziening

Code

ToelBeslissingOpAangevraagdeRv

Data Type

AN..4000


Definitie

De toelichting op de beslissing op de aangevraagde re-integratievoorziening.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-