Entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Beslissing op aanvraag uitkering

Code

BeslissingOpAanvraagUitkering


Definitie

De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op de door CLIENT SUWI ingediende AANVRAAG UITKERING.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

Ontsluiting ResaFasa


Gegevenselementen

Name

Code beslissing op aanvraag uitkering

Datum einde beslistermijn op aanvraag uitkering

Datum beslissing op aanvraag uitkering

Datum dagtekening beslissing op aanvraag uitkering

Code reden afwijzing aanvraag uitkering UWV