Gegevenselement van entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Code beslissing op aanvraag uitkering

Code

CdBeslissingOpAanvraagUitkering

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft welke beslissing is genomen op de AANVRAAG UITKERING van de CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Toekenning
02   Intrekking
03   Buiten behandeling
04   Afwijzing
09   Niet van toepassing


Opmerkingen

-