Gegevenselement van entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Datum einde beslistermijn op aanvraag uitkering

Code

DatEBeslistermijnOpAanvraagUitk

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag van de wettelijke termijn waarbinnen de BESLISSING OP AANVRAAG UITKERING moet zijn genomen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-