Gegevenselement van entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Datum beslissing op aanvraag uitkering

Code

DatBeslissingOpAanvraagUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de BESLISSING OP AANVRAAG UITKERING is genomen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-