Gegevenselement van entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Datum dagtekening beslissing op aanvraag uitkering

Code

DatDagtekeningBeslisOpAanvrUitk

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in de brief aan CLIENT SUWI waarin de beslissing op zijn/haar AANVRAAG UITKERING kenbaar wordt gemaakt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-