Diagram Ontsluiting RDW

Entiteit Adres Entiteit Adres Entiteit Adres Entiteit Adres Entiteit Client SUWI Entiteit Handelaarskenteken Entiteit Gevolmachtigde Entiteit Natuurlijk rechtspersoon Entiteit Niet natuurlijk rechtspersoon Entiteit Keuring Entiteit Handelsnaam Entiteit Status voertuig Entiteit Verzekeringsmaatschappij Entiteit Verzekering Entiteit Aansprakelijke Entiteit Status handelaarskenteken Entiteit Voertuigverplichtingen Entiteit Vestiging onderneming Entiteit Onderneming/Instelling Entiteit Voertuig Entiteit Persoon
Ontsluiting RDW