Gegevenselement van entiteit Beslissing op aanvraag uitkering

Name

Code reden afwijzing aanvraag uitkering UWV

Code

CdRedenAfwijzingAanvraagUitkeringUwv

Data Type

N3


Definitie

De code die aangeeft wat de reden is van de afwijzing door UWV op de AANVRAAG UITKERING van CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Reden afwijzing aanvraag uitkering UWV


Opmerkingen

-