Entiteit Beslissing op beroepschrift

Name

Beslissing op beroepschrift

Code

BeslissingOpBeroepschrift


Definitie

De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op het door CLIENT SUWI aangetekende BEROEPSCHRIFT.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beslissing op beroepschrift

Name

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)


Gegevenselementen

Name

Code beslissing op beroepschrift

Datum dagtekening beslissing op beroepschrift