Gegevenselement van entiteit Beslissing op beroepschrift

Name

Datum dagtekening beslissing op beroepschrift

Code

DatDagtekeningBeslisOpBeroepsch

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in de brief aan CLIENT SUWI waarin de beslissing op zijn/haar BEROEPSCHRIFT kenbaar wordt gemaakt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-