Entiteit Beslissing op bezwaarschrift

Name

Beslissing op bezwaarschrift

Code

BeslissingOpBezwaarschrift


Definitie

De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op het door CLIENT SUWI ingediende BEZWAARSCHRIFT.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Beslissing op bezwaarschrift

Name

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)


Gegevenselementen

Name

Code beslissing op bezwaarschrift

Datum dagtekening beslissing op bezwaarschrift