Gegevenselement van entiteit Beslissing op bezwaarschrift

Name

Code beslissing op bezwaarschrift

Code

CdBeslissingOpBezwaarschrift

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft welke beslissing is genomen op het ingediende BEZWAARSCHRIFT van de CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Gegrond verklaard
02   Ongegrond verklaard


Opmerkingen

-