Gegevenselement van entiteit Beslissing op bezwaarschrift

Name

Datum dagtekening beslissing op bezwaarschrift

Code

DatDagtekeningBeslisOpBezwaarsch

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in de brief aan CLIENT SUWI waarin de beslissing op zijn/haar BEZWAARSCHRIFT kenbaar wordt gemaakt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-