Entiteit Betaling aan derde

Name

Betaling aan derde

Code

BetalingAanDerde


Definitie

De gegevens over de feitelijke betalingsverplichtingen van de uitkeringsrechten.

Indien dit niet de uitkeringsgerechtigde zelf betreft.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Betaling aan derde

Name

Eenmalige registratie op werkpleinen

Ontsluiting ResaFasa


Gegevenselementen

Name

Code munteenheid

Waarde bedrag

Toelichting betaling aan derde

Naam derde

Omschrijving rol derde