Gegevenselement van entiteit Betaling aan derde

Name

Toelichting betaling aan derde

Code

ToelBetalingAanDerde

Data Type

AN..200


Definitie

Toelichting op de afdracht van de - of gedeelte van de uitkering, aan derde.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-