Gegevenselement van entiteit Betaling aan derde

Name

Naam derde

Code

NaamDerde

Data Type

A..200


Definitie

Naam van de persoon of organisatie aan wie (een deel van) de betaling gedaan wordt.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-