Entiteit Bevindingen trajectplan

Name

Bevindingen trajectplan

Code

BevindingenTrajectplan


Definitie

Het oordeel over en het advies naar aanleiding van het verloop en de resultaten van de uitvoering van het TRAJECTPLAN.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Bevindingen trajectplan

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens

SUWI


Gegevenselementen

Name

Beoordeling client bevindingen trajectplan

Mening client bevindingen trajectplan

Advies nav bevindingen trajectplan