Gegevenselement van entiteit Bevindingen trajectplan

Name

Beoordeling client bevindingen trajectplan

Code

BeoordClientBevindingTrajectplan

Data Type

AN..800


Definitie

Omschrijving van het oordeel van de CONTACTPERSOON/-AFDELING over het gedrag, de houding, de kennis en de vaardigheden van de CLIENT SUWI gedurende en na afloop van de uitvoering van het TRAJECTPLAN.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit item wordt zowel tussentijds als na afloop van het TRAJECTPLAN uitgewisseld