Gegevenselement van entiteit Bevindingen trajectplan

Name

Advies nav bevindingen trajectplan

Code

AdviesNavBevindingenTrajectplan

Data Type

AN..240


Definitie

Voorstel voor het vervolg op het (deels) uitgevoerde TRAJECTPLAN.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit item kan inhouden
- het eventueel bijstellen van een lopend trajectplan,
- het voortijdig beeindigen van het trajectplan op initiatief van behandelende organisatie
- een voorstel voor indeling in een andere fase met de daaraan gekoppelde dienstverlening (bijvoorbeeld bemiddeling naar reguliere of gesubsidieerde arbeid)