Gegevenselement van entiteit Bezittingen huishouden

Name

Indicatie bezittingen

Code

IndBezittingen

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft, of CLIENT SUWI bezittingen heeft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-