Gegevenselement van entiteit Bezittingen huishouden

Name

Toelichting bezittingen

Code

ToelBezittingen

Data Type

AN..320


Definitie

De beschrijving van de aanwezige bezittingen, die de CLIENT SUWI heeft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Bezittingen kunnen een bepaald vermogen vertegenwoordigen. Als iemand een aanvraag Algemene Bijstand-uitkering indient en het vermogen is hoger dan de wettelijke bepalingen, dan zal eerst dat vermogen moeten worden aangewend voor levensonderhoud voordat een aanspraak op Algemene Bijstand kan worden gemaakt.