Gegevenselement van entiteit Bezittingen huishouden

Name

Bedrag totaal bezittingen

Code

BedrTotaalBezittingen

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

De som van alle bedragen die de waarde van de bezittingen van het HUISHOUDEN ten tijde van de AANVRAAG WWB aangeven.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-