Entiteit Bezwaarschrift

Name

Bezwaarschrift

Code

Bezwaarschrift


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op het ingediende bezwaar door CLIENT SUWI op een BESLISSING door een UITVOERINGSORGAAN.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Bezwaarschrift

Name

3a) Arbeidsverleden

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)


Gegevenselementen

Name

Datum dagtekening bezwaarschrift

Referentienummer bezwaarschrift