Gegevenselement van entiteit Bezwaarschrift

Name

Datum dagtekening bezwaarschrift

Code

DatDagtekeningBezwaarschrift

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag die als dagtekening is opgenomen in het ingediende BEZWAARSCHRIFT door CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-